top of page

Шешімді біздің серіктес компаниямыз Xecta әзірледі, Қазақстанда енгізуді «Теханализ» ЖШС жүзеге асырады

 

Жүйе мүмкіндіктерін және демонстрациясын көру үшін QR сканерін сканерлеңіз

AI негізіндегі мұнай және газ кен орындарын өндіруді оңтайландыру

bottom of page