top of page

Сандық жетілу диагностикасы

Кәсіпорынның цифрлық және технологиялық жетілуін бағалаудың мақсатты нәтижесі цифрландыру арқылы бизнестің тиімділігін түбегейлі арттыруға арналған басқару шешімдерін дайындау болып табылады

«Жылу картасы» цифрлық жетілу

  • Цифрлық инфрақұрылым

  • Құн тізбегі кезеңдерін цифрландыру

  • Негізгі қолдау процестері digitalization 

Цифрландыру жобаларының басымдылық жоспары

  • Негізгі бизнес KPI көрсеткіштерін 50% немесе одан да көп түбегейлі жақсарту үшін бірінші басымдықты цифрландыру жобалары

  • Негізгі бизнес KPI көрсеткіштерін 10% немесе одан да көп жақсартуға/қолдауға арналған екінші басымдықты цифрландыру жобалары

Бизнестің түбегейлі тиімділігі мен тиімділігінің жоғарылауы 

  • Бизнес KPI-ге цифрландырудың әсерін бақылау

  • Цифрлық жетілуді жүйелі диагностикалау (6 айда 1 рет)

  • Диагностика нәтижелері бойынша цифрлық жобалар портфолиосын жаңарту

Сандық және технологиялық жетілу «Жылу картасы» мысалы

Matrix_eng.png

Сандық және технология жетілу диагностикалық жоспарының мысалы

plan.png
bottom of page